Advokátní kancelář Holas & spol.


profily advokátů

Tomáš Holas

JUDr. Tomáš Holas

advokátem od roku 1975,
zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 00170.

IČ: 66199905.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na:

 • právo obchodní,
 • právo občanské, zejména otázky majetkové včetně hospodaření s majetkem státu,
 • právo církevní.

JUDr. Marie Myslilová

advokátkou od roku 1996,
zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 02228.

IČ: 66218276.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na:

 • právo obchodní,
 • právo občanské, zejména právo k nemovitostem, právo majetkové a restituční,
 • právo rodinné,
 • právo dědické,
 • správní řízení.

JUDr. Jaroslava Klímová

advokátkou od roku 199 ,
zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 02261.

IČ: 66218853.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na:

 • insolvenční právo.

Mgr. Pavel Šťastný

advokátem od roku 2011,
zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 14028.

IČ: 73611425.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na:

 • právo majetkové, zejména hospodaření a správa nemovitostí včetně hospodaření s majetkem státu,
 • právo trestní,
 • právo obchodní.

Rudolf Vokoun

JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.

advokátem od roku ,
zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04010.

IČ: 66224420.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na:

 • právo trestní,
 • právo obchodní.